Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 15 2015

KateG
Cellulit u mojej kobiety jest jak wgniecenie na moim aucie. Może nie wygląda to ładnie, ale to jest moje auto i jest ono najlepsze na świecie.
— Znalezione

June 03 2015

KateG
1738 975c 500
W końcu mój ! :)
Sponsored post
feedback2020-admin

May 01 2015

KateG
6242 e311
Reposted fromnowornever nowornever viabadgirl badgirl

April 11 2015

KateG
3844 6a61 500
Reposted frommiss-underwater miss-underwater viabadgirl badgirl

March 29 2015

KateG
9772 a360 500

slidingglassfloor:

living-for-good:

I freaking love these

Omg tiny people doing food things

Reposted fromthatsridicarus thatsridicarus viaigul igul

March 21 2015

KateG
  Miłość to mądra przyjaźń dwóch ludzi.
— Zygmunt Miłoszewski – Gniew
Reposted fromIriss Iriss viaqazwsxedcrfvtgb qazwsxedcrfvtgb

February 15 2015

February 01 2015

KateG
6403 5dfb 500
Reposted fromrol rol vianiekoniecznieomnie niekoniecznieomnie

January 31 2015

KateG
KateG
KateG
Facebook:Znacie moje imię, nie znacie mojej historii
Zupa:Znacie moją historię, nie znacie mojego imienia
— dokładnie

January 22 2015

KateG
KateG
5146 d95d 500
Reposted frombeinthe beinthe viaI-am-Fine I-am-Fine
KateG
Uwielbiam słyszeć "jesteś moja". Uwielbiam, kiedy z taką lubością to podkreślasz jednocześnie przyciągając mnie do siebie. To takie niesamowite: należeć do kogoś, być przez kogoś chcianym, być dla kogoś tak ważnym, że nie mógłby już bez Ciebie zasnąć.
— Marta Kostrzyńska
Reposted fromxalchemic xalchemic viamonjurka monjurka

January 15 2015

1066 caa9 500

hxcjacob:

awwww-cute:

"You no study, you play with Pebbles"

ITS NAME IS PEBBLES

KateG
9349 eafe
Reposted fromjustMeee justMeee viaigul igul

January 03 2015

KateG
5055 8952
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaigul igul

December 23 2014

KateG
3367 9872 500
czas najwyższy! 
Reposted fromamazing96 amazing96 viabadgirl badgirl

December 21 2014

KateG
8303 9e09
Reposted fromloveparis loveparis viabadgirl badgirl

December 14 2014

KateG
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...