Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 14 2014

KateG
5330 e8e5 500
mistrzostwo! :D
Reposted fromwhiskyinthejar whiskyinthejar viabadgirl badgirl

December 06 2014

KateG
9627 289d
Reposted fromnezzmusic nezzmusic viabadgirl badgirl

November 16 2014

7776 eca6

littlemisssubshine:

Trust.

He didn’t let the pup fall the first time, and so the pup did not hesitate to trust the second time. I love this.

Reposted fromAgariSpider AgariSpider viaelectrovamp electrovamp
KateG
Zakochiwałam się w nim tak, jakbym zapadała w sen: najpierw powoli a potem nagle i całkowicie.
— John Green - Gwiazd Naszych Wina
Reposted fromSabela Sabela viaelectrovamp electrovamp
KateG
4463 de84
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viabadgirl badgirl
KateG
5231 0731
Reposted fromzjedlimibrata zjedlimibrata viabadgirl badgirl
KateG
3753 4ef0
Reposted fromMrSatan MrSatan viaI-am-Fine I-am-Fine

November 10 2014

KateG
2227 9225
Reposted fromlittlefool littlefool viaUncertainty Uncertainty

October 24 2014

9300 04e2 500
Reposted frompiecesofbird piecesofbird viaI-am-Fine I-am-Fine
KateG
5004 535f 500
Reposted fromsarkastyczna sarkastyczna viahansoolo hansoolo
KateG
0562 79fd
Reposted fromfitspro fitspro viahansoolo hansoolo
KateG
7967 c440
Reposted fromVerdeLemon VerdeLemon viabadgirl badgirl

October 13 2014

KateG
Kobieta nie pragnie pięknego, nagiego męskiego ciała. Chce męskiej duszy. Potrzebuje podziwiać tego, kto zdejmuje z niej koronkową bieliznę i dotyka jej ciała. Ale przede wszystkim chce zachwytu w oczach mężczyzny. Lubi się w nich przeglądać. Bo tym, co żywi kobiecą namiętność, jest jego pożądanie. Świadomość, a najlepiej pewność, że on chce jej, i tylko jej.
— onet.pl, 'Kiedy kobieta idzie do łóżka, czyli... psychologia seksu'
Reposted fromfrom-my-soul from-my-soul viaUncertainty Uncertainty
KateG
W życiu każde­go człowieka są dwie miłości. Ta pier­wsza i ta prawdziwa.
Reposted fromlabellavita labellavita viabadgirl badgirl
KateG
KateG

Tylko wtedy będziemy umieli dobrze przeżyć życie, gdy doświadczymy na własnej skórze, jak się żyć nie powinno.

— I.
Reposted frommojahistoriaa mojahistoriaa viajunior13 junior13

September 29 2014

3828 9b85
Reposted fromserda serda vianiekoniecznieomnie niekoniecznieomnie

September 22 2014

KateG
6423 df7f 500
Reposted fromstfn stfn viabadgirl badgirl

September 13 2014

KateG
6746 a1dc
Reposted fromdailylife dailylife viaigul igul
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl